GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tân Hoàng Linh được biết đến là nhà cung cấp uy tín và đáng tin cậy nhiều loại trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) ở Việt Nam. Chúng tôi rất tự hào khi số lượng lớn các sản phẩm của chúng tôi đã được người tiêu dùng tại các thị trường khó tính đón nhận như Mỹ, Châu Âu, Đài Loan… . Chúng tôi lấy làm vinh hạnh giới thiệu tới Quý vị các loại khẩu trang bán chạy của chúng tôi:

 

Attached below is a photo of models of face masks for your ease of reference.

Để Quý vị tiện tham khảo, đính kèm theo đây là hình ảnh các mẫu khẩu trang của chúng tôi.

  The Model #1 is constitued of four layers which is made of WHO’s recommended fabric mask materials.

Mẫu số #1 cấu tạo từ bốn lớp làm từ các chất liệu vải được Tổ chức Y Tế Thế Giới (WTO) khuyến nghị.

 –     The outer layer of blue non-woven fabric exposed to the environment;

Lớp ngoài cùng làm bằng vải không dệt màu xanh tiếp xúc ngoài môi trường;

–     The second layer of white non-woven fabric (length size of 17.5cm);

      Lớp thứ hai làm bằng vải không dệt màu trắng (khổ vải 17,5cm);

–     The third one of meltblown fighting against bacteria and fungi as well as prevent from dust and pollutants, BFE ±92%;

Lớp thứ ba bằng giấy vi lọc kháng khuẩn, nấm mốc cũng như cản bụi và chất gây ô nhiễm, hiệu suất lọc khuẩn (BFE) ±92%;

–     The innermost layer (or the fourth one) of white soft non-woven fabric touches directly to facial skin.

Lớp trong cùng (hay lớp thứ tư) làm bằng vải không dệt mềm mịn màu trắng tiếp xúc trực tiếp với da mặt.

 The Model #2 is also considered as a brilliant choice providing adequate protection. The components of this kind of three-layer mask is indicated below:

Mẫu số #2 cũng là lựa chọn sáng suốt mang lại sự bảo vệ thích hợp. Các cấu phần của loại khẩu trang ba lớp này được trình bày bên dưới đây:

 –     The outer layer of blue non-woven fabric exposed to the environment;

Lớp ngoài cùng làm bằng vải không dệt màu xanh tiếp xúc ngoài môi trường;

–     The second layer of meltblown is against bacterial and fungi as well as prevent from dust and pollutants, BFE > 99%;

Lớp thứ hai làm bằng giấy vi lọc kháng khuẩn, nấm mốc cũng như cản bụi và chất gây ô nhiễm, hiệu suất lọc khuẩn (BFE) > 99%;

–     The inner layer of white non-woven fabric touches directly to facial skin.

Lớp phía trong làm bằng vải không dệt màu trắng tiếp xúc trực tiếp với da mặt.

  • The Model #3 is categorized as one of our top quality products which is interested by hospital personnel in patient care.

Mẫu số #3 được xếp vào hạng sản phẩm cao cấp của chúng tôi, loại khẩu trang này được các nhân viên y tế ưu dùng trong hoạt động chăm sóc bệnh nhân.

–     The outer layer of blue non-woven fabric exposed to the environment;

Lớp ngoài cùng làm bằng vải không dệt màu xanh tiếp xúc ngoài môi trường;

–     The second layer of white non-woven fabric (length size of 17.5cm);

Lớp thứ hai từ vải không dệt màu trắng (khổ vải 17,5cm);

–     The third one of meltblown is against bacterial and fungi as well as prevent from dust and pollutants, BFE > 99%;

Lớp thứ ba làm bằng giấy vi lọc kháng khuẩn, nấm mốc cũng như cản bụi và chất gây ô nhiễm, hiệu suất lọc khuẩn (BFE) > 99%;

–     The inner layer of white soft non-woven fabric touches directly to facial skin.

      Lớp phía trong cùng làm bằng vải không dệt màu trắng mịn tiếp xúc trực tiếp với da mặt.

  • The Model #4 is called as V95 mask. It can be said that V95 mask is classified as a high-end product of superior quality. The layers’s structure is as follows:

Mẫu số #4 được gọi với cái tên khẩu trang V95. Có thể nói khẩu trang V95 được xếp vào loại sản phẩm cao cấp với chất lượng rất tốt. Cấu tạo các lớp như sau:

 –     The outer layer of 2S non-woven fabric of impermeable fabric;

Lớp ngoài cùng làm từ vải không dệt 2S chống thấm nước;

–     The second layer of antibacterial cotton offers a soft and light feeling;

Lớp thứ hai làm từ bông kháng khuẩn đem lại cảm giá mềm nhẹ;

–     The third layer of meltblown filtration with Bacterial Filtration Efficiency (BFE) ≥ 99%, Particle Filtration Efficiency (PFE) ≥ 95% and Virus Filtration Efficiency (VFE) ≥ 95%.

–     Lớp thứ ba có chất liệu bằng giấy vi lọc với hiệu suất kháng khuẩn ≥ 99%, hiệu suất lọc hạt ≥ 95% và hiệu suất kháng vi rút ≥ 95%.

–     We are willing to make to order requesting to add another antibacterial cotton as the fourth layer of mask (optional);

Chúng tôi sẵn lòng sản xuất theo đơn đặt hàng yêu cầu bổ sung thêm một lớp bông kháng khuẩn làm lớp thứ tư của khẩu trang (tùy chọn);

–     The innermost layer of soft breathable non-woven fabric.

            Lớp trong cùng làm từ vải không dệt mịn dễ thở